in

Kiedy przeczytałem o niebezpieczeństwach nałogowego picia…

Kiedy przeczytałem o niebezpieczeństwach nałogowego picia...

Kiedy przeczytałem o niebezpieczeństwach nałogowego picia, rzuciłem czytanie. Henny Youngman