in , ,

Wypowiesz lepsze kazanie twoim życiem….


Oliver Goldsmith – cytaty

„Wypowiesz lepsze kazanie twoim życiem niż twoimi wargami.”
– Oliver Goldsmith