in

Jeśli pot­ra­fisz zacho­wać zimną krew…

Rudyard Kipling – cytaty

„Jeśli pot­ra­fisz zacho­wać zimną krew, kiedy wszys­cy tracą głowę, świat na­leży do ciebie.”