in

Jakie pszczoły, taki miód

Przysłowie chińskie

„Jakie pszczoły, taki miód”