in

Boże! Proszę, daj mi siłę…

Reinhold Niebuhr – cytaty

„Boże! Proszę, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę; odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego.”

– Reinhold Niebuhr