in

Wymagajcie od siebie…

Wymagajcie od siebie...

Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Jan Paweł II