in

Każdy ma szansę. Trze­ba tyl­ko chcieć ją wy­korzys­tać

Adam Małysz – cytaty

„Każdy ma szansę. Trze­ba tyl­ko chcieć ją wy­korzys­tać. Sam dar nie wys­tar­czy. On może w to­bie drze­mać i nig­dy się nie obudzić, jeśli sam nie zechcesz go obudzić” – Adam Małysz