in

Kino jest jakby zwierciadłem społeczeństwa

Jane Fonda – cytaty

„Kino jest jakby zwierciadłem społeczeństwa, ukazującym jego najtajniejsze marzenia i aspiracje. Stąd jego ogromna siła i niemal nieograniczona przenikliwość” – Jane Fonda