in

Czysta teraźniejszość to nieuchwytny postęp przeszłości

Henri Bergson – cytaty

„Czysta teraźniejszość to nieuchwytny postęp przeszłości pożerającej przyszłość. W rzeczywistości wszelkie doznania są już wspomnieniami” – Henri Bergson