in

Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu

Kornel Makuszyński – cytaty

„Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu” – Kornel Makuszyński