in

Każdy ginący człowiek to cały świat sam w sobie

Melchior Wańkowicz – cytaty

„Każdy ginący człowiek to cały świat sam w sobie” – Melchior Wańkowicz