in

Dob­ry człowiek wo­li sam cier­pieć

Stanisław Staszic – cytaty

„Dob­ry człowiek wo­li sam cier­pieć niż na cier­pienia dru­gich patrzeć” – Stanisław Staszic