in

Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy

Franklin Delano Roosevelt – cytaty

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna” – Franklin Delano Roosevelt