in

Dzięki miłości człowiek może rozwiązać ogólny problem swego istnienia

 Erich Fromm – cytaty

„Dzięki miłości człowiek może rozwiązać ogólny problem swego istnienia – przezwyciężyć uczucie osamotnienia” – Erich Fromm