in

Najbardziej ekscytujące jest przyciąganie się dwóch przeciwieństw

Andy Warhol – cytaty

„Najbardziej ekscytujące jest przyciąganie się dwóch przeciwieństw, które nigdy się nie spotkają” – Andy Warhol