in

Czas to bezwzględny rylec

Helena Mniszkówna – cytaty

„Czas to bezwzględny rylec. Zmienia postać ziemi, więc zasnuwa i wszelkie bóle w duszy człowieka” – Helena Mniszkówna