in

Intelektualista to człowiek który używa więcej słów niż potrzeba


070-243
700-802

Dwight Eisenhower –  cytaty

„Intelektualista to człowiek który używa więcej słów niż potrzeba aby powiedzieć więcej niż wie” – Dwight Eisenhower