in

Za rogiem z wiadrami stoją chłopaki

„Za rogiem z wiadrami stoją chłopaki

zmoczyć trza dziś panny, stary zwyczaj taki!

Stoją malowane, śmieją się, chichoczą,02

bo jeszcze nie wiedzą, że oni je zmoczą!”