in

Doświadczenie jest obfitością obrazów

Thomas Hobbes – cytaty

„Doświadczenie jest obfitością obrazów powstałą z doznawania
zmysłowego wielu rzeczy” – Thomas Hobbes