in

Bezdomność jest nie tylko brakiem własnego kąta

Ryszard Marian Mrozek – cytaty

„Bezdomność jest nie tylko brakiem własnego kąta, ale w jeszcze większej mierze pozbawieniem oparcia w drugim człowieku, beznadziejnością i bezradnością” – Ryszard Marian Mrozek