in

Każdy człowiek obdarzony jest wolnością

Herbert Spencer – cytaty

„Każdy człowiek obdarzony jest wolnością, by robić wszystko czego chce, pod warunkiem, że nie narusza to identycznej wolności innych” – Herbert Spencer