in

Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą

José Ortega y Gasset – cytaty

„Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą” – José Ortega y Gasset