in

Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej

Józef Piłsudski – cytaty

„Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej dla bakteryj fałszu i legend, jak strach przed prawdą i brak woli.” – Józef Piłsudski