in

Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym

Caldwell Erskine – cytaty

„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym.  Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi” – Caldwell Erskine