in

Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni

Michaił Bułhakow – cytaty

„Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni” – Michaił Bułhakow