in

Świat zwierzęcy oraz wszystko, co rośnie i przekazuje życie, ma swoje prawa

 Robert Gordis – cytaty

„Świat zwierzęcy oraz wszystko, co rośnie i przekazuje życie, ma swoje prawa na tym świecie, prawa, które człowiek musi szanować, nawet jeśli ze wszystkich sił zabiega o własne przetrwanie” –  Robert Gordis