in

Słowo jest ogień – milczenie jest lawa

Cyprian Kamil Norwid – cytaty

„Słowo jest ogień – milczenie jest lawa” – Cyprian Kamil Norwid