in

Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości

Alfred Adler – cytaty

„Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości, potężni budzą strach, ale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać” – Alfred Adler