in

Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić

Ulpian – cytaty

„Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy” – Ulpian