in

Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie

Albert Einstein – cytaty

„Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko” – Albert Einstein