in

Sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci

Peggy O’Mara – cytaty

„Sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci, staje się ich wewnętrznym głosem” – Peggy O’Mara