in

Niezgodność słów z rzeczywistością mści się

Czesław Miłosz – cytaty

Niezgodność słów z rzeczywistością mści się, nawet jeżeli autor działa w dobrej wierze” – Czesław Miłosz