in

Działanie pociąga za sobą koszty i ryzyko

John F. Kennedy – cytaty

„Działanie pociąga za sobą koszty i ryzyko, ale o wiele mniejsze niż te, które wiążą się z wygodną biernością” – John F. Kennedy