in

Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania…

Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania...

Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Tomasz z Akwinu