in

Trzeba mieć wytrwałość

Maria Skłodowska-Curie – cytaty

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę

– Maria Skłodowska-Curie