in

Za bogactwo się płaci

Edmund Niziurski – cytaty

Za bogactwo się płaci. Za dużo się płaci. Żadne skarby nie są tego warte.
– Edmund Niziurski