in

Polityk jest odpowiedzialny za statek…

Polityk jest odpowiedzialny za statek...

Polityk jest odpowiedzialny za statek, nie za fale. Abraham Lincoln