in

Będąc wychowanym na Szekspirze…

Michał Żebrowski – cytaty

Będąc wychowanym na Szekspirze zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że satysfakcja aktorska, która wypływa z kontaktu z dobrą literaturą, jest niewspółmiernie większa od sytuacji w której starasz się nadać jakikolwiek sens jakiemuś słabemu tekstowi.
– Michał Żebrowski