in

Spotkanie dwóch osobowości

Carl Gustav Jung – cytaty

Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie.
– Carl Gustav Jung