in

Obojętność i lekceważenie

Joanne Kathleen Rowling – cytaty

Obojętność i lekceważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jawna niechęć.
– Joanne Kathleen Rowling