in

Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie…

Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie...

Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie niż jest nimi z natury. Demokryt