in ,

Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu…

Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu...

Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. ks. Jerzy Popiełuszko