in

Nic tak nie wzmaga sił

Ignacy Jan Paderewski – cytaty

Nic tak nie wzmaga sił przeciwnika, jak wyrządzona mu krzywda
– Ignacy Jan Paderewski