in

Bezinteresowność, która czyni człowieka wolnym…

Joseph Ratzinger – cytaty

Bezinteresowność, która czyni człowieka wolnym, można osiągnąć tylko przez cierpliwe, codzienne, małe rezygnacje z samego siebie. Jedynie w tej codziennej pasji, która pozwala człowiekowi zobaczyć, jak bardzo wiąże go jego „Ja”, człowiek krok po kroku się otwiera. Widzi tylko tyle, ile przeżył i wycierpiał.
– Joseph Ratzinger