in

W różne rozchodząc się wiecznie strony

Kazimierz Wierzyński – cytaty

W różne rozchodząc się wiecznie strony
I gwiazd szukając na jednym niebie,
Z głębi jej uczym się nieskończonej
Rozumieć wszystkich i siebie.
– Kazimierz Wierzyński