in , ,

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie…

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie...

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru. Mahatma Ghandi

c