in

Duma bez pokory…

Zygmunt Krasiński – cytaty

Duma bez pokory – to próżność; pokora bez dumy to podłość.
– Zygmunt Krasiński