in

Bardziej niebezpieczni

Władysław Grzeszczyk – cytaty

Bardziej niebezpieczni są przyjaciele w swej zdradzie, niż wrogowie w swej konsekwencji.
– Władysław Grzeszczyk