in

Człowiek szczęśliwy jest

Władysław Tatarkiewicz – cytaty

Człowiek szczęśliwy jest też bardziej predestynowany niż nieszczęśliwy do przezywania przyjemności.
– Władysław Tatarkiewicz