in

Jeden z ostatnich piekielnych kręgów…

Jerzy Pilch – cytaty

Jeden z ostatnich piekielnych kręgów jest kręgiem pychy nie do zniesienia.
– Jerzy Pilch